Описание на цветята при деца (Б. Мацарела)

1. Agrimony (Камшиче)
2. Aspen (Трепетлика)
3. Beech (Горски бук)
4. Centaury (Червен кантарион)
5. Cerato (Зъбна трева)
6. Cherry plum (Дива джанка)
7. Chestnut Bud (Пъпки от див кестен)
8. Chicory (Цикория)
9. Clematis (Повет)
10. Crab Apple (Дива ябълка)
11. Elm (Бряст)
12. Gentian (Синя тинтява)
13. Gorse (Жълтуга)
14. Heather (Калуна)
15. Holly (Джел)
16. Honey Suckle (Орлов нокът)
17. Hornbeam (Габър)
18. Impatiens (Слабонога)
19. Larch (Лиственица)
20. Mimulus (Мимулус)
21. Mustard (Див синап)
22. Oak (Дъб)
23. Olive (Маслина)
24. Pine (Бял бор)
25. Red Chestnut (Червен кестен)
26. Rock Rose (Скална роза)
27. Rock Water (Скална вода)
28. Scleranthus (Хрущялка)
29. Star of Bethlehem (Витлеемска звезда)
30. Sweet Chestnut (Сладък кестен)
31. Vervain (Върбинка)
32. Vine (Лоза)
33. Walnut (Орех)
34. Water Violet (Водна теменуга)
35. White Chestnut (Див кестен)
36. Wild Oat (Див овес)
37. Wild Rose (Шипка)
38. Willow (Върба)

 


Кой е Д-р Бах
Същност на Цветолечението на Д-р Бах
Често задавани въпроси и отговори
Описание на цветята при деца (Б. Мацарела)
Реперториум за деца (Б. Мацарела)
Кратък въпросник за деца (Б. Мацарела)
Реперториум (Ф. Уилър)
Когато не усещаме ефект
Rescue remedy - капките за спешна помощ
Бременност и кърмене
Приготвяне, приемане, дозировка
Физически симптоми
Често използвани комбинации
Форми на протичане на реакции

Тагове: