Същност на Цветолечението на Д-р Бах

Какво представляват Баховите есенции

Цветните есенции на Бах са разт­вори, извлечени от цветята. Те притежават високи енергийни вибрации, които влизат във взаимодействие с енергийното поле на пациента и го хармонизират. С това те възстановяват вашето душевно равновесие и ви карат да почувствате прилив на нови сили и жизнерадост.

Според д-р Бах болестните симптоми са следст­вие на определени душевни състояния (страх, потис­натост, ревност, изтощение, вкопчване, критичност и т. н.), които нарушават баланса и правилното функциониране на човешкия организъм. С възстановя­ването на енергийното равновесие в него и отваря­нето му към по-високи импулси се възвръщат естес­твената радост от живота, любовта и спокойстви­ето в душата, в резултат на което болестите се повлияват положително и изчезват.

Бах твърди, че единственият начин да се излекуваме наистина от болестите е да отк­рием грешката в нас и да се освободим от нея. Той ни съветва да посвещаваме по една минута на ден само на себе си, за да си изясним насто­ящето си състояние. „Всяко истинско позна­ние идва единствено от нашата вътрешност чрез мълчаливата комуникация с нашата душа", пише Бах. Необходимо е да премахнем блокажите, които са следствие на негативните мисли и чувства, за да възвър­нем хармонията и равновесието вътре в нас.

Цветните есенции на д-р Бах са били създа­дени именно с цел да ни подпомагат да възста­новяваме вътрешната хармония и да ни подтик­ват към положителни мисли и усещания. Те обливат личността с положителните си енергийни вибрации и същевременно помагат за развитието на противоположни качества на тези, които искаме да премахнем. По този начин се възстановява естествената и вътрешно ­присъща радост от Живота.

Както казва Бах, преди да се разболее даден орган се „разболява" личността чрез емоциите си, които пречат на правилното функциониране на тялото и, ако искаме да работим върху истинската причина за болестта, трябва да хармонизираме тези емоции.

Тъй като емоциите имат по-фина вибрация от органичната материя, те реагират по-доб­ре на лечебен метод, който въздейства на виб­рационно ниво.

Цветотерапията не предизвиква никакво влошаване на симптомите, както често се случва при хомеопатичното лечение, основните субстанции не са отровни, защото за енерге­тизиране на цветните концентрати се изпол­зва така нареченият метод на слънцето. Кон­центратите от оригиналните цветя на Бах могат да се приемат на всякаква възраст без никаква опасност. Изобщо не съществува опас­ност и от предозиране. За 65 години от изпол­зването им не са открити никакви странични ефекти, дори в случаите на не дотам подходящ избор на цветна есенция. Позовавайки се на досега известния опит, е доказано, че ефикас­ността на оригиналните есенции на цветята на Бах не се повлиява от едновременното им приемане с традиционните лекарства, нито от своя страна цветята на Бах влияят отрицател­но на традиционните лекарства и на хомеопа­тичните лекове.

Хармонизирането на личността при приема­нето на есенциите става по толкова естест­вен и лесен начин, че процесът е почти неуловим и без всякакво насилие. Човек просто усеща огромна лекота, радост, успокоение и хармония в цялото си тяло. Жизнеността му се увеличава и той се справя с ежедневните си задачи без­проблемно. Възвръща се здравият нощен сън и тялото се освобождава от токсините както на умствено, така и на физическо ниво.

„Цветните есенции не лекуват поради факта, че въздействат директно върху болестта, а защото обливат нашия организъм с позитивните вибрации на висшето Аз, пред което болестта се разтопява като сняг на слънце.

Не съществува истинско излекуване без промяна на начина на Живот, без мир в душата и без усещане за вътрешна радост."

Едуард Бах


Кой е Д-р Бах
Същност на Цветолечението на Д-р Бах
Често задавани въпроси и отговори
Описание на цветята при деца (Б. Мацарела)
Реперториум за деца (Б. Мацарела)
Кратък въпросник за деца (Б. Мацарела)
Реперториум (Ф. Уилър)
Когато не усещаме ефект
Rescue remedy - капките за спешна помощ
Бременност и кърмене
Приготвяне, приемане, дозировка
Физически симптоми
Често използвани комбинации
Форми на протичане на реакции

Тагове: